UBND Xã Mỹ Đức

Tên quốc tế: UBND Xã Mỹ Đức

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5800200448

Người ĐDPL:

Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)


Ngành nghề kinh doanh của UBND Xã Mỹ Đức