CôNG TY TNHH KHUê HOàNG TâN

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5801317248

Người ĐDPL: Nguyễn Hoàng Tân

Ngày bắt đầu HĐ: 29/07/2016

Giấy phép kinh doanh: 5801317248