Danh sách công ty tại Thị Trấn An Lão

Mã số thuế: 4101515556

Người đại diện: Nguyễn Văn Nghiệp

Thôn Hưng Nhơn Bắc, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101492348

Người đại diện: Trang Văn Thị

Thôn 2, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101490929

Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng

Thôn 2, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101486785

Người đại diện: Nguyễn Thái Nhật

Cụm CN Gò Bùi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101480952

Người đại diện: Huỳnh Thị Lệ Thanh

Thôn Gò Bùi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101471274

Người đại diện: Ngô Thị Lo

Khu Công nghiệp Gò Bùi - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101467359

Người đại diện: Nguyễn Văn Thủ

Cụm Công nghiệp Gò Bùi - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101467133

Người đại diện: Trần Công Thư

Thôn 2 - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101466570

Người đại diện: Nguyễn Trung Nhuật

Thôn Hưng Nhơn Bắc - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101462590

Người đại diện: Lê Phước Thắng

Thôn 2 - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101461639

Người đại diện: Phan Đình Tuấn

Thôn 9 - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4101449215

Người đại diện: Trần Văn Vinh

Thôn 2 - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định

Xem chi tiết