Danh sách công ty tại Huyện Hàm Tân

Mã số thuế: 3401110809

Người đại diện: Lê Minh Trạng

Thôn Bàu Giêng - Xã Thắng Hải - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401110816

Người đại diện: Nguyễn Hữu Sơn

Thôn An Vinh - Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401109539

Người đại diện: Dương Thị Hoàng Oanh

120 Quốc lộ 55, Thôn Đông Hòa - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401109419

Người đại diện: Mai Thị Lệ Hương

Thôn An Bình - Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401108373

Người đại diện: Vũ Thị Nhưng

Thôn Đông Thuận, Quốc lộ 55 - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401104001

Người đại diện: Hà A Phu

Khu phố 1 - Thị Trấn Tân Nghĩa - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401103569

Người đại diện: Vũ Thị Hoàng ánh

Tổ 5, Thôn Hàm Thắng - Xã Tân Thắng - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401103008

Người đại diện: Nguyễn Lê Thành Trí

Cụm Công nghiệp Thắng Hải - Xã Thắng Hải - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401102050

Người đại diện: Võ Như Sinh

448 đường Quốc lộ 1A - Xã Tân Đức - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401101868

Người đại diện: Huỳnh Văn Tường

Khu phố 1 - Thị Trấn Tân Nghĩa - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401101360

Người đại diện: Trần Thị Dung

Quốc lộ 55 - Khu phố 3 - Thị Trấn Tân Nghĩa - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401101106

Người đại diện: Đinh Thị Thấm Nhuần

Thôn Hà Lãng - Xã Thắng Hải - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết