Danh sách công ty tại Xã Sơn Mỹ

Mã số thuế: 3401219186

Người đại diện: Đỗ Viết Hùng

19, Đường số 9, thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219059

Người đại diện: Hoàng Minh Tuấn

Số nhà 26 Đường số 8, thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401215897

Người đại diện: Lê Chí Long

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401169746

Người đại diện: Đỗ Thị Cao Bằng

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401166907

Người đại diện: Trần Xuân Du

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401165068

Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Lan

Thôn 1 KCN Sơn Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401164177

Người đại diện: Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu

Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I, ấp 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401155870

Người đại diện: Nguyễn Tài Phong

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401147333

Người đại diện: Nguyễn Hữu Hoàng

Thôn 4, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401138138

Người đại diện: Hoàng An

Thôn 3 - Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401135680

Người đại diện: Trần Cảnh Bình

Thôn 2 - Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401037919

Người đại diện: Đặng Công Trí

Thôn 4 - Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết