Danh sách công ty tại Huyện Hàm Tân

Mã số thuế: 3401219806

Người đại diện: Phạm Quốc Thái

Hiệp Hòa, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219355

Người đại diện: Vũ Quang Bảo Dương Thái Khoa

Km1758, Quốc lộ 1A, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219186

Người đại diện: Đỗ Viết Hùng

19, Đường số 9, thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219203

Người đại diện: Huỳnh Minh Dương

Khu phố 4, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219059

Người đại diện: Hoàng Minh Tuấn

Số nhà 26 Đường số 8, thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401218400

Người đại diện: Hoàng Xuân Thành

Lô A3, CCN Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401218087

Người đại diện: Nguyễn Hữu Huân

Thôn Phò Trì, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217615

Người đại diện: Hà Vũ Thắng

Thôn Phò Trì, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217238

Người đại diện: Lê Hoàng Sơn

Thôn Phò Trì, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401216763

Người đại diện: Võ Quyết Thắng

634 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 8, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401216604

Người đại diện: Võ Thanh Phong

Thôn 4, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401215897

Người đại diện: Lê Chí Long

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết