Danh sách công ty tại Huyện Hàm Tân

Mã số thuế: 3401169746

Người đại diện: Đỗ Thị Cao Bằng

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401169601

Người đại diện: Lê Như Quyến

95 Nguyễn Huệ, KP3, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401169489

Người đại diện: Mai Trường Tuấn

Thôn 4, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401169506

Người đại diện: Trương Văn Quyền

Thôn 5, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401166840

Người đại diện: Nguyễn Thái Tiến

Thôn Phò Trì, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401166907

Người đại diện: Trần Xuân Du

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401166505

Người đại diện: Võ Thị Đây

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401165660

Người đại diện: Bùi Đình Nội

Thôn 4, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401165572

Người đại diện: Nguyễn Quang Cường

Quốc lộ 1A, Thôn 3, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401165068

Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Lan

Thôn 1 KCN Sơn Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401164177

Người đại diện: Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu

Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I, ấp 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401163744

Người đại diện: Đinh Thị Thường

Thửa đất số 281, Tờ bản đồ số 27 thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết