Danh sách công ty tại Huyện Hàm Tân

Mã số thuế: 3401156105

Người đại diện: Lê Thị Tường Vân

185 Quốc lộ 55, Thôn Đông Hòa, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401155831

Người đại diện: Đoàn Thị Hồng Thoa

340 Quốc lộ 1A, Thôn Bình An, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401155870

Người đại diện: Nguyễn Tài Phong

Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401155260

Người đại diện: Phan Thanh Tùng

Thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401154771

Người đại diện: Trần Hữu Đức

Thôn Hồ Lân , Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401154549

Người đại diện: Phạm Thị Hồng

96 Hùng Vương, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401154468

Người đại diện: Võ Phú Nông

Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401153898

Người đại diện: Võ Phú Nông

Thôn Phò Trì, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401153249

Người đại diện: Võ Thị Kiều

255 Cách Mạng Tháng Tám, Kp 3, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401151932

Người đại diện: Võ Tấn Hùng

Ấp 5, thôn 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401151604

Người đại diện: Hồ Thảo Thanh

Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401151675

Người đại diện: Đặng Ngọc Đang

Xóm 1, khu phố 4, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết