Danh sách công ty tại Xã Thắng Hải

Mã số thuế: 3401218400

Người đại diện: Hoàng Xuân Thành

Lô A3, CCN Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401176253

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh

Thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401170692

Người đại diện: Lê Văn Thật

Tổ 5, thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401161962

Người đại diện: Cao Xuân Bắc

1075 thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302582900-002

Người đại diện: Võ Thị Tuyết Vân

1146 Quốc lộ 55, thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401155260

Người đại diện: Phan Thanh Tùng

Thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401154468

Người đại diện: Võ Phú Nông

Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401151604

Người đại diện: Hồ Thảo Thanh

Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401143307

Người đại diện: Nguyễn Quốc Hổ

Lô A4, Cụm công nghiệp Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401136324

Người đại diện: Phan Vĩnh Long

Thôn Bàu Giêng - Xã Thắng Hải - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0300636205-014

Người đại diện: Lê Thị Phú

Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401127538

Người đại diện: Nguyễn Mai Hoa

Quốc lộ 55, Thôn Thắng Hải - Xã Thắng Hải - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết