Danh sách công ty tại Xã Tân Xuân

Mã số thuế: 3401159586

Người đại diện: Võ Thị Kim Lan

Số 12 Thôn Đá Mài 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401151932

Người đại diện: Võ Tấn Hùng

Ấp 5, thôn 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401136349

Người đại diện: Trần Văn Tịnh

820 Quốc lộ 55, thôn Đá Mài 2 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401134077

Người đại diện: Phạm Ngọc Nam

Thôn Đá Mài 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401111471

Người đại diện: Đoàn Văn Tần

Thôn Đá Mài 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401111182

Người đại diện: Hà Khuyên

Thôn Láng Gòn 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3800809412-001

Người đại diện: TEO KIAN CHAI

Thôn Đá Mài 2 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401074540

Người đại diện: Trần Quốc

Quốc lộ 55, Thôn Đá Mài 2 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401074156

Người đại diện: Nguyễn Văn ánh

977 Quốc lộ 55, Thôn Đá Mài - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401073360

Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng

713 Quốc lộ 55, Thôn Láng Gòn 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401054551

Người đại diện: Trần Thị Thu Vân

Thôn Đá Mài 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401052096

Người đại diện: Lê Thị ánh Tuyết

Thôn 2 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết