Danh sách công ty tại Huyện Hàm Tân

Mã số thuế: 3401164000

Người đại diện: Hoàng Minh Toàn

Cô Kiều, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401163550

Người đại diện: Trần Thị Tuyết Linh

thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401163060

Người đại diện: Hồng Kim Chu

Thôn Suối Giêng, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401162211

Người đại diện: Du Thanh Bình

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401161962

Người đại diện: Cao Xuân Bắc

1075 thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401160013

Người đại diện: Võ Đại Duy Thanh

Số 25 đường số 3, thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401159586

Người đại diện: Võ Thị Kim Lan

Số 12 Thôn Đá Mài 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401158536

Người đại diện: Lê Minh Trí

Khu phố 4, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401157596

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Sanh

Thôn Cô Kiều, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401157388

Người đại diện: Võ Chí Công

600 Quốc lộ 55, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302582900-002

Người đại diện: Võ Thị Tuyết Vân

1146 Quốc lộ 55, thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401156514

Người đại diện: Nguyễn Thị Y Nương

Số 79 đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết