Danh sách công ty tại Xã Tân Hà

Mã số thuế: 3401156105

Người đại diện: Lê Thị Tường Vân

185 Quốc lộ 55, Thôn Đông Hòa, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401131580

Người đại diện: Lê Văn Bình

Thôn Đông Hiệp - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3603315502-001

Người đại diện: Nguyễn Tấn Tài

Thôn Đông Hiệp - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401112362

Người đại diện: Lê Hữu Quốc

Chợ Tân Hà, Thôn Đông Hà - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401109539

Người đại diện: Dương Thị Hoàng Oanh

120 Quốc lộ 55, Thôn Đông Hòa - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401108373

Người đại diện: Vũ Thị Nhưng

Thôn Đông Thuận, Quốc lộ 55 - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401088712

Người đại diện: Nguyễn Xuân Bình

Đội 4, Thôn Đông Hiệp - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401084563

Người đại diện: Đoàn Hiếu Quốc

40, đường số 20, Thôn Đông Thanh - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401067906

Người đại diện: Vũ Thị Hoàng ánh

Thôn Đông Thuận - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401065698

Người đại diện: Đoàn Thị Thu

Thôn Đông Hòa - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401060548

Người đại diện: Từ Nam

Thôn Đông Hiệp - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401053702

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Châu

Thôn Đông Hòa - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết