Danh sách công ty tại Huyện Hàm Tân

Mã số thuế: 3401151410

Người đại diện: Vũ Ngọc Tuấn

Khu phố 2, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401151403

Số nhà 23, đường 12, thôn 3, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401150329

Người đại diện: Nguyễn Khắc Hoàng

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401147492

Người đại diện: Trần Thị Lệ Bình

420 Nguyễn Huệ, khu phố 1, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401147333

Người đại diện: Nguyễn Hữu Hoàng

Thôn 4, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401146883

Người đại diện: Nguyễn Đức Hiếu

Số 15 đường số 7, thôn Gò Đồn, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401145015

Người đại diện: Nguyễn Toàn

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401143681

Người đại diện: Lê Thanh Quyền

Thôn Hiệp Hòa, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401143307

Người đại diện: Nguyễn Quốc Hổ

Lô A4, Cụm công nghiệp Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401142864

Người đại diện: Trương Thị Ngọc Thảo

Thôn Tân Hưng, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401140698

207 đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401138138

Người đại diện: Hoàng An

Thôn 3 - Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết