Danh sách công ty tại Xã Sông Phan

Mã số thuế: 3401216146

Người đại diện: Phạm Thị Thu Trang

144 QL55B, Thôn Tân Hòa, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401177391

Người đại diện: Ngô Ngọc Thạch

Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401163744

Người đại diện: Đinh Thị Thường

Thửa đất số 281, Tờ bản đồ số 27 thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401163550

Người đại diện: Trần Thị Tuyết Linh

thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401162211

Người đại diện: Du Thanh Bình

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401160013

Người đại diện: Võ Đại Duy Thanh

Số 25 đường số 3, thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401155831

Người đại diện: Đoàn Thị Hồng Thoa

340 Quốc lộ 1A, Thôn Bình An, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401150329

Người đại diện: Nguyễn Khắc Hoàng

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401142864

Người đại diện: Trương Thị Ngọc Thảo

Thôn Tân Hưng, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401137952

Người đại diện: Võ Hoàng Yên

Thôn Tân Hưng - Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401128517

Người đại diện: Hồ Thị Tiến

Thôn An Bình - Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401123300

Người đại diện: Hồ Anh Quý

Số 23, thôn An Vinh - Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Xem chi tiết