Danh sách công ty tại Phường Khánh Xuân

Mã số thuế: 6001554812

Người đại diện: Trần Văn Thi Bá Lễ

Số 192/8 đường Võ Văn Kiệt - Phường Khánh Xuân - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313416366-001

Người đại diện: Mai Thị Hoài

Số 284/75 đường Võ Văn Kiệt - Phường Khánh Xuân - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6001553946

Người đại diện: Đậu Xuân Vinh

Số 337/150/15 đường Võ Văn Kiệt - Phường Khánh Xuân - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3800669518-003

Người đại diện: Trương Văn Phượng

Số 192 đường Võ Văn Kiệt - Phường Khánh Xuân - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Xem chi tiết