Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đắc Lộc

Mã số thuế: 4200234193

Người đại diện: Phạm Thanh Hùng

Lô B4-B8 Khu công nghiệp Đắc Lộc - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết