Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Vừa Và Nhỏ Đắc Lộc

Mã số thuế: 4200700461

Người đại diện: Nguyễn Đình Long

Lô B3 khu công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết