Danh sách công ty tại Phường Ngọc Hiệp

Mã số thuế: 4201926535

Người đại diện: Nguyễn Đức Sơn Hải

Nhà số 116 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201926479

Người đại diện: Nguyễn Minh Ngọc

Số 58/74/48 đường Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201926278

Người đại diện: Nguyễn Trường An

274 đường 23/10, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201923196

Người đại diện: Trương Thị Nghĩa

24/101/9 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921752

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Huệ

240 Đường 23/10, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921287

Người đại diện: Trần Lê Anh Kiệt

28 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920798

Người đại diện: Trương Tấn Hùng

Tổ 7 Lư Cấm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920318

Người đại diện: Nguyễn Văn Long

Tổ 13 Cồn Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919288

Người đại diện: Phạm Văn Trường

113/15 Lương Đình Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201917393

Người đại diện: Phạm Thị Trinh

24/180 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201826594

Người đại diện: Trần Đàm Phương Hậu Trần Thị Mỹ Hạnh

Tổ 12, Vĩnh Hội, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201818191

Người đại diện: Lê Huyền Trang

267 Ngô Đến, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết