Danh sách công ty tại Phường Phước Tân

Mã số thuế: 4201923848

Người đại diện: Phạm Thành An

59 Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201922643

Người đại diện: Trịnh Quốc Ân

15/12B Khu Máy Nước, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920389

Người đại diện: Huỳnh Trung Hiển

29 Chi Lăng, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201825752

Người đại diện: Nguyễn Thị Phong

Số 2A, đường Lê Chân, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201813355

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số 89 Đường 1A, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201812922

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tuấn

Số 183 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201809045

Người đại diện: Ngô Đình Duy

16 Lê Chân, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201808669

Người đại diện: Huỳnh Thị Ái Liên

154 Nguyễn Trãi, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315110246-001

Người đại diện: Lê Minh Tiến

2/3 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201806485

Người đại diện: Nguyễn Trọng Lợi

23D Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201804199

Người đại diện: Huỳnh Đức Thắng

22/2 Máy nước, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201802882

Người đại diện: Huỳnh Thị Kim Uyên

22D/8 Cao Bá Quát, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết