Danh sách công ty tại Phường Phước Tiến

Mã số thuế: 4201925838

Người đại diện: Trương Quốc Thái

42 Trần Bình Trọng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920822

Người đại diện: Bùi Trường Bích Ngân

28 Mê Linh, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919312

Người đại diện: Phạm Thị Bích Thuận

Số 9 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201918936

Người đại diện: Đào Đức Khanh

02 Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310280597-005

Người đại diện: Nguyễn Hồng Quí Minh

70 Trần Bình Trọng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201826410

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

01 Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201812721

Người đại diện: Văn Thị Xuân

4 Bùi Thị Xuân , Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201804181

Người đại diện: Lê Phi Long

52 Phù Đổng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803445

Người đại diện: Lương Thị Thân Mến

08 Trịnh Phong, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201802917

Người đại diện: Mai Cao Kỳ Anh

16 Lê Quý Đôn , Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201802441

Người đại diện: Nguyễn Xuân Hòa

Số 238 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201801550

Người đại diện: Nguyễn Quốc Đạt

21 Trịnh Phong, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết