Danh sách công ty tại Phường Phương Sài

Mã số thuế: 4201925789

Người đại diện: Hồ Kiều Nga

Tầng 11, Số 42 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921921

Người đại diện: Phùng Mỹ Thuyền

59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921311

Người đại diện: Nguyễn Việt Tân

Tầng 4 Tòa nhà EMC, 62 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920237

Người đại diện: Nguyễn Thùy Anh

Tầng 4, Tòa nhà EMC, Số 62 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919658

Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Số 226 Trần Quý Cáp, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201918608

Người đại diện: Lê Văn Hùng

299 Thống Nhất, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201918157

Người đại diện: Bùi Thị Bích Thảo

59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201822399

09 Tô Vĩnh Diện, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201814398

Người đại diện: Phạm Nguyễn Trung Quốc

Tầng 4, toà nhà EMC, 62 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201812993

Người đại diện: Đoàn Văn Hưng

Số 111 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201812672

Người đại diện: Vĩnh Nguyên

49 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201811301

Người đại diện: Võ Tá Thế

Tầng 6, Toà nhà EMC, 62 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết