Danh sách công ty tại Phường Phương Sơn

Mã số thuế: 4201925556

Người đại diện: Nguyễn Thanh Thủy Tiên

185 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921047

Người đại diện: Nguyễn Quang Tùng

Số 23 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201819170

Người đại diện: Trần Thanh Huy

04 Thủy Xưởng, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201810516

Người đại diện: Lê Kim Thoa

187/1 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201809020

Người đại diện: Trần Thị Thanh Loan

38 đường 23 tháng 10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201807270

Người đại diện: Trần Hữu Trường

24 Thuỷ Xưởng, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803822

Người đại diện: Ngô Đức Vũ

58 Yersin, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309535427-002

Người đại diện: Nguyễn Thị Trang

49 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201796300

Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn

Số nhà 200 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201793652

Người đại diện: Bùi Ngọc Nam

81 Đường 23/10 (Số cũ 37A), Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201793349

Người đại diện: Lương Huy Hiệp

Số 41 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201792987

Người đại diện: Bùi Thị Hoài Nam

107 Đường Phương Sài, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết