Danh sách công ty tại Phường Tân Lập

Mã số thuế: 4201926398

Người đại diện: Võ Thành Tiến

88A Hồng Bàng, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201924633

Người đại diện: Đào Thị Thanh Trúc

95 Nguyễn Hữu Huân, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201922795

Người đại diện: Nguyễn Thụy Mỹ Thơ

34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921336

Người đại diện: Nguyễn Văn Thành Tú

106B Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920300

Người đại diện: Nguyễn Lê Uyên Chi

80 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920325

Người đại diện: Nguyễn Thiên Khánh

34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920290

Người đại diện: Nguyễn Thị Thương

62A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201917876

Người đại diện: Lê Minh Tiến

24/17 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201917770

Người đại diện: Vũ Hoài Nam

84 Trần Nguyên Hãn, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201917837

Người đại diện: Đặng Thị Thu Hiền

22 Đống Đa, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201828312

Số 94 Bạch Đằng, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201823635

Người đại diện: Trương Đức Minh

9B Ngô Thời Nhiệm, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết