Danh sách công ty tại Phường Vạn Thắng

Mã số thuế: 4201756964

Người đại diện: Nguyễn Quốc Việt

28A Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201756587

Người đại diện: Trần Lưu Hiếu

37 Yết Kiêu, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201756185

Người đại diện: Lê Thị Xuân Cảnh

75 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201752712

Người đại diện: Phạm Xuân Phương

26 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201751772

Người đại diện: Nguyễn Duy Thực

Lô 5 hẻm 122 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201750634

Người đại diện: Đặng Văn Khoa

60 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201746123

Người đại diện: Võ Hải Hoàng

27 đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201745680

Người đại diện: Trần Minh Tiến

117B Hoàng Hoa Thám, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201745433

Người đại diện: Trần Minh Hoàng

28A Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201745218

39 Yết Kiêu, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201743813

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Tâm

109 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201742778

Người đại diện: Phạm Trung Tín

112 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết