Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Hải

Mã số thuế: 0300422482-005

Người đại diện: Dương Văn Tài

Khu Đồng Đế - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4200286843

Người đại diện: Nguyễn Văn Cần

135 Nguyễn Khuyến - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4200229210

Người đại diện: Thái Bá Hùng

1A/7 Đặng Tất - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4200236666

Người đại diện: Ngô Xuân Nam

38B Nguyễn Biểu - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4200234757

Người đại diện: Nguyễn Thị Hoa

17 Phạm Tu - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201927271

Người đại diện: Nguyễn Hà Tiên

10 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201927585

Người đại diện: Vũ Thị Khánh Vân

185/137 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201928701

Người đại diện: Trần Thanh Trâm

15/2 Bắc Sơn, Tổ 7 Thanh Hải, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201929896

Người đại diện: Hồ Minh Tú

58/24 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201929984

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Thanh

05 Đào Văn Tiến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201929737

Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Dung

Số 16/2 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201930274

Người đại diện: Trần Minh Nhật

Nhà C14 (tầng trệt), chung cư Hưng Phú, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết