Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Thọ

Mã số thuế: 4201921537

Người đại diện: Nguyễn Văn Tuấn

38 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201817712

Người đại diện: Ngô Minh Vũ

149KB Sơn Phước, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201810844

Người đại diện: Nguyễn Đức Thiện

39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201809052

Người đại diện: Trần Nam Giang

74 Tháp Bà, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201808997

Người đại diện: Bùi Thái Phương

60/2 Tháp Bà, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201805192

Người đại diện: Phạm Minh Phú

687 đường 2/4, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201792553

Người đại diện: Nguyễn Quốc Khang

Tổ 35 Khóm Sơn Hải, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201789617

Người đại diện: Trần Thị Mỹ Nhung

31 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201787793

Người đại diện: Lê Khắc Tuấn

17 Nguyễn Đình Chiểu (Số cũ: Tổ 35 Sơn Hải), Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201784746

Người đại diện: Lê Thị Đông Chớ

10 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201782682

Người đại diện: Nguyễn Thị Dung

Số mới 24 Cù Huân (Số cũ 98C Cù Lao Trung), Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201781784

Người đại diện: Hoàng Trung Tuấn

19-21 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết