Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Trung

Mã số thuế: 4201923171

Người đại diện: Phan Hồng Sang

Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920244

Người đại diện: Đỗ Văn Vũ

Tổ 21, Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919489

Người đại diện: Kiều Thanh Tiến

Tổ 18, thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201824886

Người đại diện: Nguyễn Thị Xuân Trang

Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201808154

Người đại diện: Hồ Tấn Đạt

Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201804696

Người đại diện: Đoàn Huy Anh

Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803660

Người đại diện: Ngô Văn Tình

Số 1367 đường 23/10, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201802145

Người đại diện: Trần Hoàng Duy

Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201795995

Người đại diện: Thái Minh Hiếu

808 Lương Định Của, Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201792828

Người đại diện: Lê Kim Diễn

Tổ 10, Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201788959

Người đại diện: Nguyễn Bá Hùng

Thôn Xuân Sơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201784986

Người đại diện: Nguyễn Thị Lụa

Tổ 20, thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết