Danh sách công ty tại Cụm Công Nghiệp Thạnh Hưng

Mã số thuế: 0304698509-001

Người đại diện: Nguyễn Hữu Lộc

Cụm Công Nghiệp Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết