Danh sách công ty tại Xã Bàn Thạch

Mã số thuế: 1702047339

Người đại diện: Lê Hồng Việt

Tổ 6, ấp Tà Yểm - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702036129

Người đại diện: Châu Hoàng Long

Số 263, ấp Trần Tác Chiến - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702024613

Người đại diện: Thị út Nhung

ấp Giồng Đá - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701972051

Người đại diện: Lê Quốc Tèo

Số 56, tổ 3, ấp Cây Chôm - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701963730

Người đại diện: Châu Tấn Thiện

Tổ 16, ấp Giồng Đá - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701958508

Người đại diện: Tô Thị Thảo Sương

Số D14 khu dân cư xã Bàn Thạch, ấp Giồng Đá - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701898464

Người đại diện: Nguyễn Thị Thùy Linh

Tổ 7, ấp Tà Yểm - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789511

Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789159

ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700788892

ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700448649

ấp Giồng Đá - Xã Bàn Thạch - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết