Danh sách công ty tại Xã Hòa Hưng

Mã số thuế: 1702124939

Người đại diện: Trần Văn Mừng

Số 51 ấp Hòa Phú, Xã Hòa Hưng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702096142

Người đại diện: Huỳnh Tuấn Anh

Số 455, Tổ 3, Ấp Hòa Thanh, Xã Hòa Hưng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702089762

Số 117, ấp Hòa Mỹ, Xã Hòa Hưng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702017172

Người đại diện: Lương Thị Loan

Thửa đất số 469, ấp Bảy Bền - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701978487

Người đại diện: Nguyễn Thanh Dửng

Số 87B, ấp Hòa Mỹ - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701967767

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hoàng

Số 15, ấp Hòa Mỹ - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701964540

Người đại diện: Nguyễn Thị Tú Trinh

Số 12, ấp Hòa Mỹ - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701960063

Người đại diện: Đinh Hữu Hoàng

Số 06, ấp Hòa Mỹ - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701907165

Người đại diện: Lê Thanh Thúy

ấp Hòa Mỹ - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701514904

Người đại diện: Lâm Thanh Tú

ấp Hòa Phú, Hòa Hưng. - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701296773

Người đại diện: Huỳnh Thế Biểu

Số 192/C, ấp Hòa Phú - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701266627

Người đại diện: Dương Thanh Dũng

Số 54, Tổ 4, ấp Hòa Mỹ, Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết