Danh sách công ty tại Xã Hoà Lợi

Mã số thuế: 1702106898

Người đại diện: Ngô Thế Phòng

Số 330A, tổ 9, ấp Hòa B, Xã Hoà Lợi, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702024691

Người đại diện: Hồ Thị Nhã Uyên

ấp Hòa Hiệp - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702020030

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hùng

Số 8 ấp Hòa B - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701960105

Người đại diện: Lê Hoàng Anh

Tổ 3, ấp Hòa Hiệp - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701960112

Người đại diện: Bùi Hoàng Giang

Số 120, tổ 3, ấp Hòa Hiệp - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701938413

Người đại diện: Nguyễn Văn Điền

Số 100, khu dân cư Hòa Lợi, ấp Hòa Hiệp - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701915180

Người đại diện: Trần Hồng Việt

Số 151, ấp Hoà B - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701508153

Người đại diện: Trịnh Công Diệp

Số 376, ấp Hòa A - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701448680

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thủy

Số 5, khu dân cư ấp Hòa Hiệp - Xã Hoà Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700790242

ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789737

ấp Hòa Hiệp, Xã Hòa Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789279

ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết