Danh sách công ty tại Xã Hòa Thuận

Mã số thuế: 6001331213-004

Người đại diện: Đỗ Hoàng Thành

Tổ 11, ấp Bình Quang, Xã Hòa Thuận, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300275493-002

Người đại diện: Võ Thành Mới

Số 82, ấp Hòa Sơn - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702054551

Người đại diện: Trần Việt Triều

Số 007, ấp Hòa Lợi - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702022662

Người đại diện: Mai Thanh Cường

Số 78/A, ấp Xẻo Cui - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300250675-001

Người đại diện: Nguyễn Thu Sương

Thứa đất 623, bản đồ số 16, ấp Xẻo Lùng - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701998437

Người đại diện: Nguyễn Công Luyện

902 Xẻo Lùng - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701994665

Người đại diện: Huỳnh Hoàng Lập

Số 68, ấp Hòa Lợi - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701994697

Người đại diện: Trần Thị Hà

Số 39A, ấp Hòa Lợi - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701973312

Người đại diện: Lê Ngọc ẩn

Số 224, ấp Bình Quang - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701966428

Người đại diện: Lê Thành Phát

Số 39A, ấp Hòa Lợi - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701960088

Người đại diện: Trương Hiền Vũ

Số 243, ấp Bình Quang - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701928743

Người đại diện: Nguyễn Trung Tính

Số 200A, ấp Hoà An A - Xã Hòa Thuận - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết