Danh sách công ty tại Xã Long Thạnh

Mã số thuế: 1702128926

18 Lô 04, khu dân cư Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702127601

Người đại diện: Nguyễn Trung Tính

Số 120, tổ 1, ấp Đường Gỗ Vàm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702127111

Người đại diện: Huỳnh Thiện Hưởng

Tổ 5, ấp Bến Nhứt, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702103706

Người đại diện: Lê Hoàng Giới

Số 322 ấp Thạnh Hiệp, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702096230

Người đại diện: Lưu Thế Hải

Số 7, Tổ 11, Ấp Bến Nhứt, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702084972

Người đại diện: Lại Văn Nghị

Tổ 1, ấp Xẻo Chác, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702067342

Người đại diện: Trang Kim Hoa

Số 140, ấp Bến Nhứt - Xã Long Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702062432

Người đại diện: Cao Thế Kỳ

Số 41, lô 11, khu dân cư ấp Đồng Tràm - Xã Long Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702060682

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Số 109, tổ 3, ấp Đường Xuồng - Xã Long Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702044313

Người đại diện: Nguyễn Đông Khang

Lô 19, đường số 7, khu dân cư chợ Bến Nhứt - Xã Long Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702032815

Người đại diện: Trần Văn Liêm

Số 117, ấp Đường Gỗ Vàm - Xã Long Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702023666

Người đại diện: Dương Ngọc Châu

ấp Năm Hải - Xã Long Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết