Danh sách công ty tại Xã Ngọc Thành

Mã số thuế: 1702121617

Người đại diện: Ngô Văn Tròn

Số 74, ấp Ngọc Trung, Xã Ngọc Thành, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702117995

Người đại diện: Trần Hữu Giang

Số 333, tổ 4, ấp Ngã 5, Xã Ngọc Thành, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702056580

Người đại diện: Phan Viết Phong

Số 420 ấp Kinh Xuôi - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702033174

Người đại diện: Đặng Ngọc Đến

145 Vinh Bắc - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702023680

Người đại diện: Nguyễn Thụy Ngọc Hà

ấp Ngọc Lợi - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701973520

Người đại diện: Dương Văn Thanh

Số 413, ấp Ngã Năm - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701957399

Người đại diện: Huỳnh Vũ Anh

Số 410, ấp Ngọc Lợi - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700448078-001

Người đại diện: Trần Hữu Giang

Tổ 4, ấp Ngã Năm - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701907983

Người đại diện: Nguyễn Chí Công

Tổ 10, ấp Ngã Năm - Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700913582

ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700790098

ấp Kinh Xuôi, Xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700789374

ấp Ngọc Trung, xã Ngọc Thành - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết