Danh sách công ty tại Xã Thạnh Hưng

Mã số thuế: 1702083224

Người đại diện: Trần Hoàng Khải

72B Ấp Thạnh Xuân, Xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702046455

Người đại diện: Đặng Văn Quang

Tổ 7, ấp Thạnh Trung - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702041898

Người đại diện: Nguyễn Mộng Quỳnh Như

Số 97, ấp Thạnh Xuân - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702015383

Người đại diện: Huỳnh Thanh Phong

Thửa đất số 765, 802, ấp Thạnh Xuân - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701979603

Người đại diện: Lê Văn Anh

Số 170, ấp Thạnh Nguyên - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701970858

Người đại diện: Lê Thị Ngọc Mai

Số 109B, ấp Thạnh Xuân - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701962014

Người đại diện: Nguyễn Như Mạnh

Số 1328 ấp Thạnh Trung - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701914518

Người đại diện: Trần Tú

Số 28, ấp Phạm Đình Nông - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701911429

Người đại diện: Dương Hoàng Hùng

Số 145, tổ 10, ấp Thạnh Xuân - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701901759

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hoa

Số 129D, tổ 7, ấp Thạnh Nguyên - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701901124

Người đại diện: Lưu Thị Hồng Duyên

ấp Thạnh Trung - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701844959

Người đại diện: Ngô Hồng Phương

Số 1212, ấp Thạnh Trung - Xã Thạnh Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết