Danh sách công ty tại Xã Thạnh Lộc

Mã số thuế: 1702082982

Người đại diện: Tống Văn Ni

Số 648, ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Lộc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702071356

Người đại diện: Nguyễn Văn Hoàng

Số 613 Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Lộc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702023673

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phương Khanh

ấp Thạnh Hiệp - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701994658

Người đại diện: Bùi Văn Đông

Số 672, tổ 3, ấp Thạnh Hiệp - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701968425

Người đại diện: Lê Vũ Bảo

Lô A11, khu chợ Kinh Ranh, ấp Nguyễn Văn Thời - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701901815

Người đại diện: Tống Văn Ni

Số 633, ấp Thạnh Hiệp - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701901075

Người đại diện: Lê Thành Long

Tổ 15, ấp Nguyễn Văn Thới - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701901068

Người đại diện: Nguyễn Hồng Thái

Số 19, tổ 15, ấp Nguyễn Văn Thới - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701882129

Người đại diện: Trần Thị Bẩy

Tổ 1, ấp Thạnh Lợi - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701668781

Người đại diện: Dương Văn Đường

Số 172, ấp Thạnh Hiệp - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701654429

Người đại diện: Nguyễn Quốc Thanh

F2-01 Cụm dân cư, ấp Thạnh Hiệp - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1800166895-001

Người đại diện: Nguyễn Văn Oai

Tổ 1, ấp Thạnh Lợi - Xã Thạnh Lộc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết