Danh sách công ty tại Xã Thạnh Phước

Mã số thuế: 1702225366

Người đại diện: Phạm Văn Cường

45/B ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Phước, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702119022

122 Ấp Thạnh Bền, Xã Thạnh Phước, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702003772

Người đại diện: Nguyễn Văn Hiền

Số 739, ấp Thạnh Phú - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701992234

Người đại diện: Thái Hữu Thạnh

Số 71, ấp Thạnh Đông - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701974154

Người đại diện: Trương Trung Tính

Số 52, ấp Thạnh Phong - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701908017-002

Người đại diện: Huỳnh Thanh Vũ

Số 151, ấp Thạnh Đông - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701626397

Người đại diện: Nguyễn Chí Dủng

Số 21, ấp Thạnh Phú - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701312954

Người đại diện: Nguyễn Văn Quyền

Số 02, ấp Thạnh Quới - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701111824

Người đại diện: Trần Trung Giang

359 ấp Thạnh Đông - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700788941

Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700544198

Người đại diện: Dương Phước Ngân

32 ấp Thạnh Phong - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700521627

Người đại diện: Phạm Văn Được

Số 171 ấp Thạnh Phong - Xã Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết