Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1702048332

Người đại diện: Nguyễn Bé Tư

Số 282 ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702024740

Người đại diện: Đỗ Đăng Khoa

Nguyễn Hưởng - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702005360

Người đại diện: Lý Trường Giang

Số 166, tố 1, ấp Nguyễn Hưỡng - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701970689

Người đại diện: Lưu Minh Quân

Số 16A, ấp Vĩnh Lợi - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701960585

Người đại diện: Lý Nhân

Số 34, tổ 11, ấp Nguyễn Hưởng - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701436438

Người đại diện: Phạm Văn Tiến

Số 155A, Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700580076-001

Người đại diện: Trương Thị Bích Phương

Số 187, tổ 10, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700790073

ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700790154

ấp Nguyễn Hưởng, xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700790002

Người đại diện: Lý Văn Quang

ấp Vĩnh Lợi - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700788839

ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700580076

Người đại diện: Trương Thị Bích Phương

Số 38, ấp Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết