Danh sách công ty tại Xã Gành Dầu

Mã số thuế: 1702152767

Thửa đất số 295, tờ bản đồ số 7, tổ 1, ấp 3, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702134239

Người đại diện: Ngô Đức Thắng

Thửa đất số 71 tờ bản đồ số 6, tổ 1, ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131799

Người đại diện: Kiều Thanh Trì

Thửa đất số 263, tờ bản đồ số 7, tổ 4, ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702129983

Người đại diện: Hà Duyên Minh

Shop 05-06 phố Mua sắm Retail - Casino Corona Bãi dài , Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702126855

Người đại diện: Đào Văn Luyện

Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 12, tổ 4, ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702126485

Người đại diện: Ngô Duy Quyền

Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 6, tổ 4, ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0105850244-006

Người đại diện: Phạm Thị Huyền Nga

Khu du lịch Vinpearl Phú Quốc - Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702124209

Người đại diện: Đinh Ký Quốc Huy

Số 01, tổ 1, ấp Xóm Mới, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702118685

Người đại diện: Kiều Hữu Hoàn

Tổ 2 (Khoảnh 7, Tiểu khu 59), ấp Rạch Vẹm, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702113849

Người đại diện: Võ Thị Đầm

Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 8, tổ 8, ấp Chuồng Vích, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702105164

Người đại diện: Phạm Thế Thi

Thửa Đất Số 70, Tổ 8, Ấp Chuồng Vích, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702104996

Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 2, tổ 5, ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết