Danh sách công ty tại Xã Hàm Ninh

Mã số thuế: 1702145738

Người đại diện: Trịnh Dương Trường Anh

Tờ bản đồ số 1, thửa số 40, tổ 4, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702137046

Người đại diện: Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 30, tổ 5, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702136275

Người đại diện: Danh Vũ

Tờ bản đồ 17, thửa đất số 51, tổ 2, ấp Cây sao, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135828

Người đại diện: Trần Ngọc Điệp

Tổ 10, đường Đông Đảo, ấp Bãi Bổn, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702134694

Người đại diện: Phòng Vĩnh Phong

Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 40, tổ 5, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702134648

Người đại diện: Nguyễn Thanh Thường

Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 31, tổ 6, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702133852

Người đại diện: Dương Thanh Pha

Thửa số 31, tờ bản đồ số 37, tổ 6, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702130763

Người đại diện: Huỳnh Phước Ngà

Tờ bản đồ số 22, thửa đất 92, tổ 3, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702130315

Người đại diện: Vũ Văn Hưng

Thửa đất 312 tờ bản đồ số 23, tổ 6, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128651

Người đại diện: Phạm Hữu Tài

Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 40, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702126710

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Hương

Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 11, tổ 1, ấp Bãi Bổn, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702125026

Người đại diện: Nguyễn Quốc Thắng

Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 22, tổ 6, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết