Danh sách công ty tại Xã Hàm Ninh

Mã số thuế: 1702226183

Người đại diện: Đặng Anh Tuấn

Tổ 18, Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221756

Người đại diện: Châu Văn Hùng

Nhà Bè Đá Bạc tổ 6, Ấp Cây Sao, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220960

Người đại diện: Phạm Thị Hà

Số 6 – 8 đường Đông Đảo, Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702219154

Người đại diện: Nguyễn Thanh Duy

Thửa đất số 321, tờ bản đồ số 22, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218961

Người đại diện: Đào Đức Bẩy

Số 68, tổ 5, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702226306

Người đại diện: Võ Đình Hà

Tổ 4, Ấp Cây Sao, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702227620

Người đại diện: Trần Đình Nam

Tổ 5, Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702226289

Người đại diện: Phạm Ngọc Vũ

Ấp Cây Sao, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702228494

Người đại diện: Lê Thị Hoa

Thửa đất số 37A, tờ bản đồ số 16, tổ 4, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702230077

Người đại diện: Hoàng Anh Dũng

Tổ 6, Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702233543

Người đại diện: Hoàng Thị Thanh Hải

Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 35, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702233381

Người đại diện: Nguyễn Thành Công

Số 68 Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết