Danh sách công ty tại Chưa rõ

Mã số thuế: 1701990558

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hiền

Số 78 đường Mai Thị Hồng Hạnh - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701990371

Người đại diện: Nguyễn Văn Triều

Lô số D - 10, khu tái định cư Cầu Suối - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701990036

Người đại diện: Lâm Văn Bá

Lô C19 - 19, đường Lạc Hồng - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989658

Người đại diện: Nguyễn Thành Tuấn

Số 183 đường Lâm Quang Ky - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989464

Người đại diện: Phan Thanh Long

Căn 01 - lô 11, đường Nguyễn Hùng Sơn - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989369

Người đại diện: Lê Thị Xuyên

A5 - 9, khu dân cư An Hòa - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989305

Người đại diện: Lâm Minh

Số 78B đường Trần Phú - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989094

Người đại diện: Đào Công Thắng

P9-49, đường số 6 - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701989337

Người đại diện: Trần Kinh Luân

Tổ 1, ấp Tà Tây - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701988848

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lô 5-C19, đường 3/2 - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701988855

Người đại diện: Bùi Thị Nguyên

Lô P3-42, đường số 6, khu Phú Cường - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701988728

Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Thảo

Số 02 đường Chi Lăng - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết