Danh sách công ty tại Phường An Bình

Mã số thuế: 1702224820

Người đại diện: Trần Thị Hồng

Số 79/5 đường Phùng Hưng, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222686

Người đại diện: Phạm Nhựt Nam

Số 1228B đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221442

Người đại diện: Nguyễn Bích Thảo

Số 879, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220840

Người đại diện: Phạm Nhựt Quân

Số 05 Trương Định, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702143716

Người đại diện: La Thanh Hà

Lô 17-Căn 14, khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135225

Người đại diện: Nguyễn Thị Như Ngọc

Số 38/11 đường Phùng Hưng, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702134373

Người đại diện: Phan Ngọc Phước

Số 02 đường Thiên Hộ Dương, khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131333

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Bích

Số 04 Ngô Đức Kế, khu phố 3, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305709746-033

Người đại diện: Đỗ Ngọc Sơn

1332 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131090

Người đại diện: Ngô Minh Hải

Số 18, đường Phùng Hưng, khu phố 2, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128997

Người đại diện: Trần Đình Uấn Trần Đình Uấn

L12 - Căn 16 khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128919

Người đại diện: Trần Thị Ngọc Phú

Số 45/9A Trương Định, khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết