Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Hiệp

Mã số thuế: 1702223665

Người đại diện: Lê Thị Thanh Hà

Số 208A Huỳnh Tấn Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702223344

Người đại diện: Trần Anh Bằng

3/27B Khu phố Dãy Ốc, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702223337

Người đại diện: Trang Hoàng Dũng

Số 1/4, tổ 23, khu phố Thông Chữ, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702216259

Người đại diện: Nguyễn Kim Lâm

Số 142 Lê Văn Tuân, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702150047

Người đại diện: Nguyễn Hồng Thạch

Số 138A Huỳnh Tấn Phát, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702146555

Người đại diện: Huỳnh Văn Tây

Số 138A Huỳnh Tấn Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702140641

Người đại diện: Trần Văn An

Số 1039 đường Trương Định, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132104

Người đại diện: Nguyễn Thị Diễm

Số 03/30A, KP.Dãy Ốc, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1101846055-004

Người đại diện: Thiều Sỹ Thăng

Đường Võ Văn Kiệt, KP. Dãy Ốc, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702123861

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Mai

Số 205 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122459

Người đại diện: Trần Văn Phương

Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 17, khu phố Phi Kinh, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702120042

Người đại diện: Mai Hồng Đào

Số 271 Huỳnh Tấn Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết