Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1702220449

Người đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Liên

Lô 13-S13, Cụm dân cư vượt lũ, khu phố 4, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314291215-017

Người đại diện: Nguyễn Như Long

Số 159 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702133186

Người đại diện: Huỳnh Thị Kim Huệ

Số nhà 22 Nguyễn Văn Nhị, tổ 5, khu phố 4, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313617136-210

Người đại diện: Đoàn Kim Cẩm Tú

Số 27 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132087

Người đại diện: Nguyễn Trần Nhẫn Giả

Số 199A Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702130925

Người đại diện: Đào Xuân Lương

Số 137 Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128281

Người đại diện: Dương Kha Ly

Số 169 Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122755

Người đại diện: Nguyễn Cảnh Định

Số 147, Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702109320

Số 39 đường Mai Thị Hồng Hạnh, khu phố III, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702103417

Người đại diện: Bùi Văn Diên

153/1E đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702007061-001

Người đại diện: Đặng Văn Thọ

Số 252B Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702099104

Người đại diện: Trần Ngọc Bích

Số 16-18 Cao Thắng, khu phố 3, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết