Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Thông

Mã số thuế: 1702221957

Người đại diện: Nguyễn Trọng Thiên

Số 235 khu phố 6, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221019

Người đại diện: Mai Quốc Thanh

Số 39 đường Mạc Thiên Tích, khu phố 3, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702136469

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Khương

Số F52, đường Cao Xuân Huy, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702119819

Người đại diện: Châu Thanh Nhàn

Số 651 đường 30 tháng 04, khu phố 3, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702095780

Người đại diện: Trần Quốc Việt

Số 45, khu phố 3, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702047353

Người đại diện: Trần Văn Bình

Số 1272 Lộ 30, Khu phố 2 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702037884

Người đại diện: Phan Thị ánh

Số 320A đường Liên Xã, khu phố 2 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702037690

Người đại diện: Trần Văn Hưng

Số 363, Khu phố 6 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702037700

Người đại diện: Trần Quốc Dủ

Số 363, Khu phố 6 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702016644

Người đại diện: Nguyễn Văn Thảo

Số 753, khu phố 3 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701975292

Người đại diện: Lê Thanh Phong

Số 194A, tổ 10, khu phố 3 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701973584

Người đại diện: Lâm Chí Hiếu

Số 361, khu phố 6 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Xem chi tiết