Danh sách công ty tại Thị Trấn Gôi

Mã số thuế: 0601213210

Người đại diện: Hoàng Thành Nam

Số 15 đường Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601211453

Người đại diện: Trần Quang Huy

Số 115 Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601157502

Người đại diện: Phùng Văn Quang

Số nhà 29, đường Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601155978

Người đại diện: Phạm Tiến Quý

Số 73 Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601155199

Người đại diện: Hoàng Ánh Dương

Thôn Vân Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601142866

Người đại diện: Trần Thế Đại

Số 194 đường Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601138813

Người đại diện: Trần Thị Lan

Số 172 Phố Tây Sơn, đường 10, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601131649

Người đại diện: Nguyễn Văn Tuấn

Số 173 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601130356

Người đại diện: Trần Thị Hải Yến

Quốc lộ 37B, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601116841

Người đại diện: Vũ Quang Trung

Phố Non Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601113551

Người đại diện: Trần Văn Tuấn

Thôn Mỹ Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601112318

Người đại diện: Phạm Tuấn Hải

Thôn Mỹ Côi - Thị trấn Gôi - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết