Danh sách công ty tại Xã Cộng Hòa

Mã số thuế: 0601138228

Người đại diện: Nguyễn Văn Trung

Thôn Thiện Vịnh, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601133597

Người đại diện: Hoàng Minh Trường

Thôn Ngọc Thành, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601077462

Người đại diện: Đoàn Thị Duyên

Cầu Đất - Thiện Vịnh - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601076878

Người đại diện: Trần Văn Ninh

Thôn Bối Hạ - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601075320

Người đại diện: Trần Văn Hãnh

Bối Xuyên Hạ - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600986602

Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600936104

Thôn Thiệu Vịnh - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600814441

Người đại diện: Phùng Nam Ngọc

Ngọc Sài - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600722977

Người đại diện: Phạm Hữu Nguyên

Thôn Bối La - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600677675

Người đại diện: Trần Quốc Huy

Đường 56 Bối Hạ, xã Cộng Hoà - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600657661

Xã Cộng Hoà - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600653233

Thôn Tháp, xã Cộng Hoà - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Xem chi tiết