Danh sách công ty tại Xã Hồng Đà

Mã số thuế: 2600988018

Người đại diện: Bùi Xuân Nam

Khu 3, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0104242130-001

Người đại diện: Vũ Văn Phụ

Lô A, Khu công nghiệp Trung Hà - Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600912837

Người đại diện: Phan Thị Thanh Nga

Khu 3 - Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600879435

Người đại diện: Tạ Thị Thực

Khu 3 - Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600577314

Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600574296

Khu 3, xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600494509

Người đại diện: Trần Anh Tuấn

Khu 3 - Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600393941

Người đại diện: Bùi Văn Thiềng

Khu công nghiệp Trung Hà - Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600323461

Người đại diện: Trần Thanh Phương

Khu 3, xã Hồng đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600231348

xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600200798

Người đại diện: Phan Hồng Sơn

xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600201801

Người đại diện: Phan Văn Mậu

Xã Hồng đà - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết