Danh sách công ty tại Xã Phương Thịnh

Mã số thuế: 2600987303

Người đại diện: Phùng Khắc Tứ

Khu 6, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0106693682-001

Người đại diện: Bùi Thị Diễm Hương

Khu 1 - Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600890566

Người đại diện: Đỗ Trung Kiên

Khu 7 - Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600822238

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hương

Khu 4 - Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600577201

Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600574666

Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600315196

Người đại diện: Hoàng Trung Hội

UBND xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600201463

Người đại diện: Nguyễn Hữu Sắc

xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Xem chi tiết